Mesafeli Satış Sözleşmesi

1-KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

2-SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı :
OSİAL TEKSTİL BASKI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Adres :
GÜMÜŞÇAY MAHALLESİ FABRİKALAR CADDESİ NO:68 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:
6480660953 - Gökpınar

Telefon : 0543 9565786

Eposta : info@smilingwalls.co


3- ALICI BİLGİLERİ


Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

 

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1.Ürün ve Hizmetlerin Kullanımı: ALICI, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, iade koşulları, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. Alıcı siparişi verdiği anda işbu Sözleşme hükümlerini ve www.smilingwalls.co online satışlar için hüküm ve şartları kabul etmiş sayılır.  

4.2.İkame Ürün ve İptal: SATICI, ürünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde; sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin siparişi reddetme hakkına sahiptir. SATICI herhangi bir sebeple (örneğin ödeme sistemlerindeki sıkıntılar) siparişi işleme alamaması durumunda ALICI’yı telefon veya e-mail yolu ile bilgilendirebilir.

4.3.Ödeme İptali: ALICI, ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.Kredi Kartının Usulsüz Kullanımı: ALICI, ürünün kendisi veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.Bilgilerin Doğruluğu: Üye (ALICI), kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, SMILINGWALLS web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini; hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder.
Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde SATICI’nın sorumlu olmayacağını ve SMILINGWALLS web sitesi üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin (alışveriş bilgisi vb. dahil) Osial Tekstil Baskı Ticaret Ltd. Şti. tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, üye (ALICI) tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye (ALICI) tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan üye (ALICI) sorumludur ve SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.Bilgilerin Kullanımı: SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 

4.7.Bilgilerin Güvenliği: ALICI, web sitesine giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SATICI’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.8.Bilgilendirme:  SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 

4.9.Teslim Alma: ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Malın ALICI’ya teslim tarihinden sonra malda mevcut bir ayıba ilişkin, tarafların ayıplı maldan kaynaklı talep ve hakları mevcut yasal düzenlemelerde yer aldığı şekilde uygulama alanı bulacaktır


4.10.Yönlendirme Linkleri. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 

5-VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

 

Üye (ALICI), virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. ALICI, bu internet sitesine; bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir.

ALICI, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. SATICI, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşteri’nin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.

SATICI, ALICI’nın bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

 

6-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye (ALICI), SMILING WALLS web sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla web sitesine ait tüm unsurların SATICI’ya ait ve/veya SATICI tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta SATICI’ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini SATICI’nın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye (ALICI), SMILING WALLS’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.
Aksi takdirde, ALICI, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI’nın karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

7-DEVİR

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. SATICI işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını ALICI’nın ön iznini almaksızın OSİAL TEKSTİL BASKI SAN VE TİC. LTD. ŞTİ’ye devredebilir.

 

8-GİZLİLİK

ALICI, SATICI’nın faaliyetlerine, iş bu sözleşmenin maddelerine ilişkin herhangi bir şekilde edinmiş olduğu tüm bilgileri gizli tutacak ve Türk kanunlarının zorunlu hükümleri uyarınca gerekli görülen durumlar haricinde, SATICI’nın ön yazılı onayını almadan sözü geçen bilgileri ifşa etmeyecektir ve kesinlikle kullanmayacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğü bu sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya sona ermesi halinde de geçerli olmaya devam edecektir. ALICI işbu gizlilik yükümlülüğüne uymaması halinde SATICI’nın uğrayacağı zararları tazmin edecektir.

 

9-MÜCBİR SEBEPLER

 Tarafların kontrolü dışında; kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile SATICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. ALICI bu durumda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

 

10-İHLAL 

ALICI’nın işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde,  SATICI kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden sözleşmeyi feshedebilir, ALICI’nın web sitesine erişimini engelleyebilir. Bu durumda ALICI, cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır. 

 

11-DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler SATICI’nın takdirine bağlı ve tek taraflı SATICI web sitesinde ilan edilmek üzere yapılacaktır.

 

 12-BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin bir hükmünün herhangi bir yargı alanının kanunları uyarınca geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz olması halinde, ilgili yargı alanında, kalan hükümler geçerli, hukuka uygun ve uygulanabilir olmaya devam edecek ve sözü geçen hükümden etkilenmeyecektir.   

 

13-BAŞLIKLARIN YORUMLANMAMASI

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu sözleşmenin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

 

14-YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.